greenbid

Member
Dalaman marina news 11.01.10
Hi,

I have found the following article could somebody please translate a summary for the forum please:

Dünya Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Doğuş Holding Ceo'su Hüsnü Akhan, bu yıl global ekonominin yeniden büyümeye geçeceğini belirterek, "Bu anlamda kriz ve endişe ortamını atlatmış durumdayız. Ancak elbette geleceğe yönelik, önemli risk unsurları söz konusu, işsizliğin bir süre daha artabileceği ya da yüksek seyrini sürdüreceği gözüküyor. Bir diğer önemli problem ise global anlamda artan bütçe açıkları ve borç yükü.

Paketlerin erken geri çekilmesi yeniden ekonomik daralma tehlikesini gündeme getirebilir. Bu nedenle çok acele edilmemeli. Hükümetlerin orta vadede mali disiplinin ne şekilde yeniden sağlanacağı ve borç sürdürülebilirliği konusunda bir plan ortaya koyması faydalı olacaktır. Yine de bu endişelerin 2010'da yeni bir kriz boyutuna varmasını beklemiyorum." dedi.
Akhan şöyle devam etti:
"2010 yılında en önemli risk global anlamda yeni bir resesyon dalgası olabilir. Dış kaynaklı riskler haricinde, iç dengelere baktığımada mali denge ve borç sürdürülebilirliği konulan Önem arz ediyor. Doğuş Grubu 2010 yılında TL bazında ciroda ortalama yüzde 20 bazında bir büyüme planlıyor. Finans alanında Garanti Bankası 2010'da personel sayısını kontrollü bir seklide büyütürken eğitime olan yatırımlarına devam edecek. 2010 yılsonu itibarıyla 675 şubeye ulaşmak hedefleniyor.

Turizmde marina alanında yurtiçi ve dışı arayışlara devam ediliyor. Port Göcek Marina ve Select Maris Hotel'in satın alınmasına İlave olarak 100 milyon dolarlık yatırımın gerçekleşeceği Dalaman Marina projesi ve Hırvatistan'daki marina projesi sürüyor. Gayrimenkul'de, Gebze'de 110-120 milyon dolar yatınmla bir alış-veriş merkezi ve 200 odalı otel projesi bulunuyor. Alışveriş merkezinin 2010 yılında devreye girmesi planlanıyor. Ayrıca Maslak'ta 2o fis binası yatırımı planlıyoruz. Medyada NTV Spor kalan ve radyosu, oley.com isimli yeni spor bahis sitemiz ve Condo Nast grubu ile anlaşmamız sonucu yapacağımız 'Vogue' 'Glamour' gibi yeni dergelirin katkısı ile pazar payımızı artırmak niyetindeyiz. Enerjide mevcut iki lisanslı proje olan ve çalışmalarına devam edilen Boyabat ve Aslancık Barajı projelerine ek olarak Artvin Barajı'nın lisansı da alınma aşamasında. Boyabat Barajı'nın planlandığı gibi 2012 yılında tamamlanması hedefleniyor. Aslancı Barajı'na da 2010 yılında başlanacak.
Global krizle birlikte dünyada bir sektören hareketlilik var. Satın alma fırsatları da olmaya devam edecek. Bu çerçevede uygun
gördüğümüz fırsatları elbetteki değerlendireceğiz.
Grup olarak faaliyette bulunduğumuz, finans, otomotiv, inşaat, medya, turizm, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde gelişme ve
derinleşme aktivitemizi devam ettirme niyetindeyiz. Uzun vadede mevcut sektörlerimizde bölgesel olarak büyümek ve sektörde ilk üç içerisindeolmak hedefindeyiz."
 

Smiler

Member
Dalaman marina news 11.01.10
As translated by Google:

World Newspaper descriptions of the Doğuş Holding CEO Hüsnü Akhan, this year the global economy to grow again will pass stating, "In this sense, the crisis and concerns were recovered from the environment are in a position. But of course for the future, significant risk factors in question, unemployment for some time may increase or seems to maintain the high course. Another important problem concerns the increasing budget deficits and debt in the global burden.

Early withdrawal of packets re-raises the risk of economic recession can. Therefore should not be too quick. What form of government in the mid-term fiscal discipline and debt sustainability will be restored in the middle of a plan to put into it is useful. Nevertheless, these concerns do not expect to have the size of a new crisis in 2010. "He said.
Han said:
"In 2010, the most important global risk a new wave of recession could be. Outsourced with the exception of risk, internal balances to baktığımada financial balance and debt sustainability the importance of supply is. Dogus Group in 2010 on the basis of TL in the average turnover on the basis of 20 percent growth plans. Finance Warranty in the field Bank controlled the number of staff in 2010 while training as a tab Sharapsa growth will continue to invest. 675 branches as of year end 2010 to reach are targeted.

Domestic and foreign tourism in the area of the marina is continuing to search for. Port Gocek Marina and the purchase of the Hotel Select Maris In addition to the $ 100 million investment will take place in Croatia Dalaman Marina project and marina project is underway. In real estate, Gebze 110-120 million dollars in a shopping center and 200-room hotel yatınmla project is located. Shopping center is planned to be engaged in 2010. In addition, we plan investment building in Maslak 2o fis. Remaining in the media and sports radio station NTV, the new sports betting site called oley.com and Condo Nast group as a result we are going to do a deal with 'Vogue' 'Glamor' contribution as the market with new dergelirin intend to increase our share. The two existing projects in energy and licensed to work more and the Boyabat Dam project in addition to Aslan N Artvin Dam under license or receipt. In 2012 as planned Boyabat Dam is expected to be completed. Lion in 2010 will begin the process of the dam.
Global crisis with the world is a sektören mobility. Will also continue to be buying opportunities. This framework, appropriate
will evaluate opportunities we see of course.
As a group we operate in, finance, automotive, construction, media, tourism, energy and real estate development sectors and
We intend to continue deepening activities. Locally available in the long term growth in our industry and sector are the first three içerisindeolmak goal. "

Can some one tell me what it means?
 

botchy123

Member
Dalaman marina news 11.01.10
Yalides,

Why is that exactly? I seem to remember the same thing being said about Didim Marina 3 years ago.

If you have some privilleged "inside" information please let us know

Thanks in advance
 

Yalides

Am I pretty ?
Dalaman marina news 11.01.10
Yalides,

Why is that exactly? I seem to remember the same thing being said about Didim Marina 3 years ago.

If you have some privilleged "inside" information please let us know

Thanks in advance

Dunno, don,t live there.
 

Latest Posts

Top Bottom